top of page
Kaffe på Desk

communicating your brand starts with your people

Only by asking the People in your Company the right Questions, you will know how they want to contribute to Success.

Your aim must be to uncover the simple, strong, and powerful Motivation from Each and Everyone.
This is the way to grow.

Billede af Kirill Prikhodko

resultatet er kreative og professionelle HR konsulenter og innovative, proaktive og dedikerede ledere og medarbejdere 

HR som Karrierecoaching
partner

Karrierecoaching er ikke Life Coaching, men coaching i en meget konkret kontekst og med et klart og målrettet formål, der understøtter udviklingen af innovative, proaktive og dedikerede ledere og medarbejdere, til at bidrage med deres talent og udvikle sig i organisationen.

En synlig karrierekultur er fundamentet for at fastholde og tiltrække kompetente ledere og medarbejdere, og karrierecoaching er et succesfuldt redskab i den professionelle dialog omkring karrieredrømme og karriereudvikling.

 


PROFESSIONELLE COACHINGSAMTALER:

Organisationer tilbyder deres ledere og medarbejdere professionelle karrierecoachingsamtaler som del af vækststrategien.

 

hello rabbit opkvalificerer HR til at varetage professionelle og succesfulde karrierecoachingsamtaler, og er med at at skabe en kultur, hvor ledere og medarbejdere vil bidrage med deres stærkeste ressourcer og initiativ.  

Vi benytter effektive og validerede metoder og redskaber.

 

LÆS HVORDAN

kursus

Karriere Coach Kursus 

  • Kurset afholdes over 2 dage, fra kl. 10.00 - 15.00 begge dage  + 1 opfølgningssession a' 2 timer                                                               

  • Et individuelt og personligt Karrierecoachingmøde a´ 1,5 - 2 timer  

  • En individuelt og personlig Karrieretest                             

 

Deltagerne vil inden kurset modtage forberedende materiale samt link til en valideret Karrieretest, Karrieremodellen, Decision Dynamics, som gennemgås på det individuelle karrierecoachingmøde.

 

Derudover modtager deltagerne bogen Succesfuld Karrierecoaching (274 sider), (e-bog) som er skrevet på baggrund af mere end 9000 individuelle sessioner og 1000 workshops og kurser inden for karrierecoaching og rådgivning samt en Karrierecoachguide.

Kontakt for møde & booking

+45 4050 2950

Billede af Aaron Burden

Indledning & afstemning

 

 

hello rabbit mødes ved beslutningstager og HR i virksomheden for at afstemme behov og ønsker

 

Vi introducerer erfaring, udbytte og metoder

 

Vi forventningsafstemmer og afdækker virksomhedens kompetencer, karrierekultur og mål med opkvalificering af HR og fremtidigt tilbud om karrierecoachingsamtaler med ledere og medarbejdere

Vi fremsender oplæg til forløb / Typisk 2-3 dages workshop samt individuelle coachingsessioner til HR plus opfølgningsdag
 

 

Billede af Aneta Voborilova

Proces

 

  • Et forløb hos os med opkvalificering af HR, har typisk en varighed af 2-3 dage 

  • Inden opstart på forløbet modtager alle deltagere fra HR forberedende materiale samt link til en personlig Profil / Karrieretest

  • Alle deltagerne får en individuel karrierecoachingsession, hvor også resultatet af Karrieretesten fremlægges

Alt efter forløbets aftalte indhold, arbejdes der målrettet med udvikling af coachingkompetencen for at afholde målrettede, konstruktive og professionelle karrierecoachingsamtaler, med det formål at styrke og udvikle virksomhedens talenter, beholde kritiske kompetencer samt understøtte den gode trivsel og det stærke samarbejde

Der arbejdes med virksomhedens definerede karrierekultur samt implementering af HR's Karrierecoachingkoncept i virksomheden

Billede af Leone Venter

Opfølgning

 

 

I forløbet tilbydes en opfølgende workshop på 2 timer ca. 3 måneder efter afholdes af forløbet

 

Inden workshoppen modtager HR deltagerne forberedende spørgsmål og materiale med henblik på at skabe et rum for refleksion af udviklingtiltag i virksomheden

Billede af Bacila Vlad

Humans are dynamic

Why HR need to coach People

Samtaler om udvikling, kompetencer, dedikation, strategier og produktionslinjer, deadlines samt især bundlinje og omsætning er konstante. Verden er mere kompleks end nogensinde før. Daglige udfordringer omfatter komplekse organisatoriske strukturer, teknologi, der kræver konstant innovation og optimering, og en kontinuerlig strøm af møder.

 

Der er også meget snak om, at virksomhedens menneskelige kapital er den vigtigste ressource. Ikke desto mindre kender de fleste virksomheder dårligt deres ledere og medarbejderes kompetencer eller, hvad der skal til, for at motivere dem til at bidrage til virksomhedens strategi og mål.

I dag skabes organisationsudvikling gennem en kombination af AI og kreativ menneskelig tænkning. Man kan ikke blot sætte mennesker i kasser eller forvente, at udvikling sker af sig selv. Alt for mange virksomheder fokuserer på at udvikle teknologi, men hvis virksomhedens vigtigste ressource, medarbejderne, skal udvikle sig i takt med organisationens strategi og omverdenens krav, skal en del af strategien være at fokusere på at udvikle de dynamiske medarbejdere.

Nobody wants to work in a company that does not develop, because nobody wants to be left behind!

Opkvalificering af HR i kunsten at coache karriereudvikling er afgørende af flere grunde:

Styrket employer branding:

Organisationer, der tilbyder effektiv karrierecoaching og investerer i medarbejdernes udvikling, opfattes som attraktive arbejdsgivere. Det viser, at organisationen har en tydelig og integreret udviklingsstrategi, og er en fuldt ud konkurrencedygtig spiller  markedet. Dette tiltrækker talentfulde kandidater og styrker virksomhedens branding og omdømme.

 

 

Bedre matchning mellem kompetencer, præstationer og purpose:

HR, der er dygtige til karrierecoaching, kan hjælpe medarbejdere med at identificere deres styrker, interesser og karrieremål samt matche dem med relevante job,- og udviklings-muligheder i organisationen. Dette fører til bedre præstationer og effektuering af organisationens purpose og mål.

Talentudvikling og fastholdelse:

Når medarbejdere får mulighed for at identificere deres karrieremål og udvikle de nødvendige færdigheder til at nå dem, kan organisationen fastholde og udvikle deres ledere og medarbejderes talent og kompetencer. Dette sikrer kontinuitet og stabilitet i arbejdsstyrken og reducerer omkostningerne ved rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere.

 
Øget medarbejderengagement og trivsel:

Når organisationen investerer i deres medarbejderes karriereudvikling og trivsel, stiger deres engagement og tilfredshed. Ved at tilbyde effektiv karrierecoaching viser HR-afdelingen, at organisationen er engagerede i medarbejdernes personlige og professionelle udvikling og tydeliggør organisationens strategi.

Forbedret lederskab, coachingfærdigheder og succes:

Uddannelse af HR-afdelingens konsulenter i karrierecoaching forbedrer deres evne til at støtte og udvikle både ledere og medarbejdere. Dette styrker organisationens lederskabskapacitet og skaber et miljø og en karrierekultur, hvor coaching og udvikling er integreret i kulturen.

Opkvalificering af HR til at varetage succesfulde og kvalitative karrierecoachingsamtaler med ledere og medarbejdere bidrager til en mere produktiv, tilfredsstillende og konkurrencedygtig arbejdsstyrke - og derved til organisationens succes.

Kontakt

hello rabbit - coaching & consulting

- helping People live the Dream of their Life & Companies Grow 

 barbara@scheelcph.dk

+ 45 40502950

HELLO RABBIT 

bottom of page