top of page
Kaffe på Desk

be creative, be innovative, be dynamic, be meaningful, be able to listen, be honest, be respectful, be confident, be safe, be your self 

winning & innovative teams

Tryghed er en afgørende faktor for et teams succes.

 

Når teammedlemmer føler sig trygge og respekterede, er det lettere at bidrage aktivt, dele ideer og at være innovative.

 

At skabe et kreativt rum kræver en psykologisk tryghed teammedlemmerne imellem, hvor udvikling, læring og innovation kan blomstre.

 

Vi faciliterer kreative teamprocesser, der fremmer en kultur præget af tillid, åbenhed og samarbejde

- læs mere

Billede af Brooke Cagle

Selvindsigt og forståelse for andre er fundamentale forudsætninger for at opbygge tillid og tryghed i et team.
 

tør jeg komme med mine ideer?  

Nøgleelementer som respekt, åbenhed, tillid og loyalitet er hjørnestene i opbygningen af denne psykologiske tryghed.

 

At kunne bede om hjælp, begå fejl uden frygt og tillade sig selv at være sårbar, er alle tegn på en sund arbejdskultur, hvor medlemmer føler sig trygge og støttede.

 

At skabe psykologisk tryghed i et team starter først og fremmest med, at man får kendskab til hinandens adfærd og kommunikationsstil. Det gør det nemmere for alle i tilgangen til samarbejdet.

 

Den personlige indsigt og forståelse for hinanden bidrager til en dybere følelse af tryghed, og reducerer risikoen for misforståelser og konflikter og muliggør et mere harmonisk og produktivt arbejdsmiljø.

 

Det er samtidig vigtigt at erkende og værdsætte diversiteten blandt team-

medlemmer, da forskellige perspektiver og baggrunde beriger diskussioner og beslutningsprocesser og kan føre til langt bedre og kreative løsninger.

 

 

Når den psykologiske tryghed er til stede, trives teamet, hvilket skaber forudsætningen for, at medlemmerne opnår succes sammen.

- læs mere

Billede af Jonathan Borba

Afklaring 

 

 

Vi mødes med dig, for at høre om jeres behov og udfordring 

Vi fremsender ide og oplæg til en proces

Vi mødes igen med dig for at diskutere indhold og tilpasning af processer

Vi fremsender endeligt oplæg til dig og virksomheden

 

Billede af Clay Banks

Proces

 

 

 

Ved beslutning om anvendelse af værktøjer som fx JTI eller Decision Dynamics personlighedsprofiler, og som del af Teamprocessen, fremsendes link til profiler til hver deltager inden den samlede Teamproces

Individuelle personlige tilbagemeldinger a´1 time til hver deltager på personlige profiler 

 

Teamproces:

Typisk 6 timers proces med fokus på at skabe Psykologisk Tryghed via kendskab til sine egne adfærdsmønstre, til hinanden og teamet samlet 

 

Billede af Leone Venter

Follow up

 

 

 

Opfølgningsproces: 3-6 mdr. efter Teamprocessen:

 

Vi mødes med dig/ tovholder på processen for at høre status

Herefter opfølgnings proces/ teamproces på 1-2 timer jvf jeres behov og agenda 

Billede af Priscilla Du Preez 🇨🇦

team proces

der skaber

indsigt, udvikling, samarbejde & succes

 

hello rabbit

Crafting

Karriere 

 

Med over 9000 individuelle karrierecoachingforløb, 90 gruppeforløb og over 1500 kurser og workshops, har hello rabbit et solidt fundament at trække på. 

 

Vi er med til at implementere winning strategies gennem opkvalificering af HR's kompetencer.

Læs hvordan

Skærmbillede 2023-03-11 kl. 09.59.50.png
Skærmbillede 2023-03-11 kl. 09.59.50.png

hello rabbit

 

Der tales så utrolig meget om udvikling, kompetencer, dedikation, strategier, pipeline, deadlines og især - bundlinje og omsætning.

 

Der tales også utrolig meget om, at de mennesker, der arbejder i virksomheden, er den vigtigste ressource.

 

Alligevel kender de fleste virksomheder dårligt nok deres ledere og medarbejderes kompetencer, eller hvad der skal til for, at de har lyst til at bidrage på den bedste måde og hjælpe virksomheden med at udføre strategier og nå deres mål.

 

Derfor søger ledere og medarbejdere videre i deres karriere og forlader virksomheden.

 

hello rabbit er dedikeret til at hjælpe virksomheder med at skabe det rum, der er nødvendigt for at vokse.

Læs om hvem vi er

Skærmbillede 2023-03-11 kl. 10.02.55.png
KARRIERECOACH BARBARA M SCHEEL _ SCHEEL CPH .png

Kontakt

hello rabbit - coaching & consulting

- helping People live the Dream of their Life & Companies Grow 

 barbara@scheelcph.dk

+ 45 40502950

HELLO RABBIT 

bottom of page